Jumat, 11 November 2016

Elemen form html


Form HTML digunakan untuk memilih pelbagai macam
inputan yang disediakan.  Data bisa
diinputan dalam bentuk input teks , pilihan radio button, check box dan lain
sebagainya. Bentuk inputan tersebut dikemas elemen dalam tag-tag form. Berikut
adalah elemen-elemen yang disediakan oleh html
 [Berikutnya :  Format penulisan Form pada HTML>>